6 ข้อผิดพลาดที่องค์กรทำเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Advanced Authentication

การใช้มาตรการ Advanced Authentication เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้องค์กรจัดการกับจุดอ่อนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ การมีการรับรองความถูกต้องแบบ 2 ขั้นตอนเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่หลายองค์กรอาจยังไม่อยู่ในจุดนั้นหรือมีความซับซ้อนของ Authentication ในระดับที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างเพียงพอ เมื่อปรับใช้ Advanced Authentication องค์กรอาจทำผิดพลาดได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้   1. ล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการดำเนินใช้ Authentication องค์กรปล่อยให้ตัวเองเปิดรับความเสี่ยงหากล้มเหลวในการประเมินภัยคุกคามและช่องโหว่ ระบบและกระบวนการในปัจจุบัน หรือระดับการป้องกันที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันและข้อมูลที่แตกต่างกัน   ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่จัดการข้อมูลลูกค้าหรือการเงินที่ละเอียดอ่อนอาจต้องใช้มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้มงวดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่มีความสำคัญน้อยกว่า หากไม่มีการประเมินความเสี่ยง องค์กรต่างๆ จะไม่สามารถจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จำเป็นต้องมี Authentication เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นในการยกระดับความปลอดภัยขององค์กรด้วย Advanced Authentication    ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้บางคนไม่จำเป็นต้องเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ในด้านการตลาดไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อน ด้วยการประเมินหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง องค์กรต่างๆ สามารถมองหาการใช้การควบคุมการเข้าถึงตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้ในหน้าที่เฉพาะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้นเท่านั้น   2. ไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวมระบบ Authentication เข้ากับระบบปัจจุบัน การพิจารณาความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเดิม ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบงานของ Authentication…

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วย TrafficPeak จาก Akamai

คุณต้องละทิ้งข้อมูลโดยไม่เต็มใจเพียงเพราะมีราคาแพงเกินกว่าจะเก็บไว้ทั้งหมดใช่หรือไม่ ด้วย TrafficPeak ซึ่งเป็นบริการ Observability ของ Akamai คุณสามารถนำเข้าและเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้ให้บริการรายอื่นถึง 75% ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่

TrafficPeak แพลตฟอร์มที่จะช่วยองค์กรด้านการดูแลสุขภาพบริหารจัดการงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TrafficPeak Observability Platform ที่จะช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพนำเข้า เก็บรักษา และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่

TrafficPeak บริการ Observability ของ Akamai คาดการณ์ความต้องการ และช่วยส่งมอบ Content ความละเอียดสูงทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TrafficPeak Observability Platform บน Connected Cloud ของ Akamai วิเคราะห์ และคาดการณ์ความต้องการเนื้อหาของผู้ชม ช่วยให้สามารถจัดส่งเนื้อหาที่มีความคมชัดสูงทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องบัฟเฟอร์ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่