6 ข้อผิดพลาดที่องค์กรทำเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Advanced Authentication

การใช้มาตรการ Advanced Authentication เป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้องค์กรจัดการกับจุดอ่อนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งก็คือผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ การมีการรับรองความถูกต้องแบบ 2 ขั้นตอนเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่หลายองค์กรอาจยังไม่อยู่ในจุดนั้นหรือมีความซับซ้อนของ Authentication ในระดับที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างเพียงพอ เมื่อปรับใช้ Advanced Authentication องค์กรอาจทำผิดพลาดได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้   1. ล้มเหลวในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการดำเนินใช้ Authentication องค์กรปล่อยให้ตัวเองเปิดรับความเสี่ยงหากล้มเหลวในการประเมินภัยคุกคามและช่องโหว่ ระบบและกระบวนการในปัจจุบัน หรือระดับการป้องกันที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันและข้อมูลที่แตกต่างกัน   ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่จัดการข้อมูลลูกค้าหรือการเงินที่ละเอียดอ่อนอาจต้องใช้มาตรการตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้มงวดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่มีความสำคัญน้อยกว่า หากไม่มีการประเมินความเสี่ยง องค์กรต่างๆ จะไม่สามารถจัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จำเป็นต้องมี Authentication เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นในการยกระดับความปลอดภัยขององค์กรด้วย Advanced Authentication    ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้บางคนไม่จำเป็นต้องเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือข้อมูลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ในด้านการตลาดไม่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูล HR ที่ละเอียดอ่อน ด้วยการประเมินหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง องค์กรต่างๆ สามารถมองหาการใช้การควบคุมการเข้าถึงตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้ในหน้าที่เฉพาะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้นเท่านั้น   2. ไม่ดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวมระบบ Authentication เข้ากับระบบปัจจุบัน การพิจารณาความเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเดิม ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากรอบงานของ Authentication…