เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วย TrafficPeak จาก Akamai

คุณต้องละทิ้งข้อมูลโดยไม่เต็มใจเพียงเพราะมีราคาแพงเกินกว่าจะเก็บไว้ทั้งหมดใช่หรือไม่ ด้วย TrafficPeak ซึ่งเป็นบริการ Observability ของ Akamai คุณสามารถนำเข้าและเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณได้นานเท่าที่คุณต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้ให้บริการรายอื่นถึง 75% ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่