TrafficPeak แพลตฟอร์มที่จะช่วยองค์กรด้านการดูแลสุขภาพบริหารจัดการงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

TrafficPeak Observability Platform ที่จะช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพนำเข้า เก็บรักษา และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่