World Information Technology

Cybersecurity Solutions & Managed Security Services

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) หนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปีที่มีความน่าเชื่อถือ และประวัติการให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงิน, โรงงาน, ค้าปลีก, การศึกษา และอื่นๆ อย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี

 

โดยทางบริษัท WIT ได้มุ่งเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และระบบที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสามารถ รองรับความต้องการที่หลากหลายขององค์กร อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย, ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม หรือรูปแบบการทำงานของผู้ใช้งาน และอุปกรณ์, ระบบวิเคราะห์ตรวจจับ และสืบสวนการโจมตี หรือภัยคุกคามทางด้านคอมพิวเตอร์, ระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลสำคัญภายในองค์กร, ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย, ระบบบริหารจัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเชื่อม ต่อกับเครื่องแม่ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วิสัยทัศน์

“เพื่อเพิ่มศักยภาพในโลกไซเบอร์ของลูกค้าของเราด้วยการจัดการความซับซ้อนทางไซเบอร์ สร้างสรรค์คุณค่าแบบผสมผสานผ่านโซลูชั่นของเรา และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของลูกค้าโดยใช้ความเชี่ยวชาญ ความพยายาม และความเอาใจใส่ทั้งหมดของเรา”

ภารกิจของเรา

  1. ลงทุนในความเชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และนวัตกรรมในไซเบอร์สเปซ
  2. มองหา “คุณค่าที่สร้างความแตกต่าง” อย่างจริงจังเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจ
  3. เข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้าอย่างชัดเจน และคำนึงถึงวัตถุประสงค์เหล่านั้นเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์
  4. คุณค่าวัฒนธรรม “WERO” อยากโตเร็วก็ไปคนเดียว อยากเติบโตอย่างยั่งยืน เราควรเติบโตไปด้วยกันในฐานะ “WERO” ไม่ใช่ “HERO เพียงผู้เดียว”
  5. สร้างมูลค่า โอกาส และพันธมิตรที่แข็งแกร่งสำหรับระบบนิเวศของเรา ซึ่งรวมถึงลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรของเรา

งานของพวกเรา

ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าของเรา เราส่งมอบผลลัพธ์ที่ลูกค้าของเราต้องการโดยเปลี่ยนคงามยุ่งยากให้เป็นโอกาสด้วยโซลูชั่นที่ทันสมัยที่ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือและวัดผลได้

WIT Timeline

1990

NETWORK

WIT เป็นผู้วางระบบรายแรกที่ให้บริการระบบ LAN switch แก่ธนาคารและสถาบันทางการเงินในประเทศไทย

2008

NEXT-GEN FIREWALL

WIT เป็นผู้วางระบบรายแรกที่ให้บริการโซลูชั่น Next Generation Firewall แก่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย

2015

CDN

WIT เป็นผู้วางระบบรายแรกที่ให้บริการโซลูชั่น Cloud Content Delivery Network (CDN) แก่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย

2017

NEXT-GEN AV EDR

WIT เป็นผู้วางระบบรายแรกที่ให้บริการโซลูชั่น Next Generation Antivirus และ EDR ให้กับบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย

2023

Microsegmentation

WIT Segmentation ช่วยให้คุณมองเห็นได้อย่างแม่นยำ และควบคุมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมไอทีของคุณโดยบุคคลที่สาม

Meet our team

Leadership Team

Amphan Techasombooranakit

President

Thanachoat Techasombooranakit

Business Development Director

Thachanun Techasombooranakit

Sales and Project Director

CISSP , PMP

Message from Executive Director

For more information

02 237 3555

marketing@wit.co.th