4 คุณประโยชน์ของ SASE สำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่

4 คุณประโยชน์ของ SASE สำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางดิจิทัลและการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid work) ทำให้องค์กรต่างๆ ย้ายแอปพลิเคชันของตนไปยังระบบคลาวด์อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนระบบคลาวด์จากสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมักจะผ่านการเชื่อมต่อที่ไม่น่าเชื่อถือ โมเดลการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมที่เป็น Perimeter-based Security กำลังจะล้าสมัย   เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โปรดดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้ว่า SASE (Secure Access Service Edge) ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้อย่างไร ที่มา: blogs.arubanetworks.combleepingcomputer.com ต่อไปนี้เป็น 4 คุณประโยชน์ในการใช้งาน SASE สำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่:   ประโยชน์ข้อที่ 1: เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยได้จากทุกที่ เมื่อการทำงานแบบผสมผสานกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ พนักงานของสำนักงานสาขาและพนักงานที่ทำงานระยะไกลจึงต้องการการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ราบรื่นและปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันแอปพลิเคชันส่วนใหญ่อยู่ในระบบคลาวด์ การกำหนดทิศทางการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันจากสำนักงานสาขาไปยังศูนย์ข้อมูลจึงไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เหมือนกับที่ทำในสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ใช้เราเตอร์ VPN แบบดั้งเดิม ซึ่งใช้กันทั่วไปสำหรับพนักงานทำงานระยะไกล ให้การเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้โดยไม่จำกัด แต่ขาดการควบคุมที่ละเอียด และสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น   ZTNA (Zero Trust Network Architecture) ก็คือการไม่เปิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์กรมายังระบบใดๆ เลย จนกว่าผู้ใช้งานคนนั้นๆ…