แนวทางปฏิบัติของ NetSecOps ที่ควรรู้

Network engineers จำเป็นต้องปรับหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปรับใช้ Threat intelligence และการทำงานร่วมกันกับทีม Security   การนำ DevOps มาใช้นั้นมีการพัฒนาไปไกลนับตั้งแต่มีการประกาศใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในปี 2009 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา DevOps ก็ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการผสมผสานหน้าที่ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เช่น Machine learning operations, ChatOps, NetOps และ NetSecOps   NetSecOps เป็นคำที่ใช้อธิบาย workflows สำหรับทีม Network และทีม Security ทีมเหล่านี้เคยทำงานเป็นทีมที่เป็นเอกภาพเมื่อหลายปีก่อน แต่เมื่อเครือข่ายขยายขนาดและโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเรื่องยากในการจัดการ องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีแผนกเฉพาะทาง   อย่างไรก็ตาม การกระจัดกระจายของการประมวลผลแบบคลาวด์ทำให้ทีม Network และทีม Security ต้องกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้ง การสูญเสียการมองเห็นเครือข่ายเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก และธุรกิจต่างๆ ที่ใช้ระบบบนคลาวด์จำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาชื่อเสียงในสังคมดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง   แนวทางปฏิบัติของ NetSecOps คืออะไร วัตถุประสงค์หลักของ NetSecOps คือการปรับปรุงความปลอดภัยเครือข่ายและการดำเนินงานเพื่อการป้องกัน…