MalDoc ในรูปแบบ PDF: การเลี่ยงการตรวจจับโดยการฝังไฟล์ Word ที่เป็นอันตรายลงในไฟล์ PDF

Japan’s computer emergency response team (JPCERT) เผยแพร่วิธีการโจมตีใหม่ด้วย ‘MalDoc ในรูปแบบ PDF’ ที่ตรวจพบในเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งเลี่ยงการตรวจจับโดยการฝังไฟล์ Word ที่เป็นอันตรายลงใน PDF   ไฟล์ตัวอย่างจาก JPCERT เป็น Polyglots ซึ่งเครื่องมือการสแกนส่วนใหญ่ให้การยอมรับไฟล์ รู้จักในรูปแบบ PDF และแอปพลิเคชัน Office ก็สามารถเปิดเป็นเอกสาร Word ทั่วไป (.doc) ได้ Polyglots เป็นไฟล์ที่มีรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกันสองรูปแบบ ซึ่งสามารถตีความและดำเนินการเป็นไฟล์ได้มากกว่าหนึ่งประเภท ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่อ่าน/เปิดไฟล์เหล่านั้น   ตัวอย่างเช่น เอกสารอันตรายในแคมเปญนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเอกสาร PDF และ Word ซึ่งสามารถเปิดเป็นรูปแบบไฟล์ใดก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้คุกคามจะใช้ Polyglots เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับหรือสร้างความสับสนให้กับเครื่องมือวิเคราะห์ความปลอดภัย เนื่องจากไฟล์เหล่านี้อาจดูไม่เป็นอันตรายในรูปแบบหนึ่งในขณะที่ซ่อนโค้ดที่เป็นอันตรายในอีกรูปแบบหนึ่ง ในกรณีนี้ เอกสาร PDF จะมีเอกสาร Word ที่มีมาโคร VBS เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์มัลแวร์…

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Empowering Security with BeyondTrust

จบกันไปแล้วกับงาน Empowering Security with BeyondTrust ในวันที่ 24 ส.ค. 2023 เป็นอีกหนึ่งงานสัมมนาที่ทางทีมงาน World Information Technology ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) จัดขึ้นเพื่อสำรวจความสามารถและคุณลักษณะของโซลูชันของ BeyondTrust และวิธีที่ BeyondTrust สามารถช่วยให้องค์กรของคุณสามารถปกป้องทรัพย์สินที่สำคัญ และป้องกันภัยคุกคามจากภายใน และรักษาความปลอดภัยปลายทางจากการโจมตีทางไซเบอร์ งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ KliqueX Samyan ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง เหมือนมาจิบกาแฟยามบ่าย โดยมีคุณ Jirakrit Wichchapan | System Engineer : BeyondTrust Product Specialist บรรยายในหัวข้อ The importance of Privileged Access Management and Endpoint Security และ รายละเอียดโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ BeyondTrust คุณ Phongsak Thongprayat…