5G Private Network คืออะไร?

5G Private Network คืออะไร? Private 5G ช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้ทรัพยากรมือถือโดยเฉพาะตามมาตรฐานล่าสุด 3GPP สำหรับเครือข่ายมือถือ ช่วยเติมเต็ม Wi-Fi สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กร ประสิทธิภาพที่ดีสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ และสถานที่เฉพาะ ― สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น และมี Latency ที่ต่ำ รองรับ Application ที่ต้องการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทำความรู้จัก Private 5G “Private” ใน Private 5G หมายถึงการใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบ 3GPP ที่ได้รับการติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรเฉพาะ ภายใต้การควบคุมลูกค้าและด้วยการเข้าถึงทรัพยากรส่วนตัวโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่ใช้ร่วมกันที่มีให้สำหรับการใช้งานส่วนตัวภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกับที่กำหนดไว้สำหรับ CBRS 5G กับ Private 5G ต่างกันอย่างไร? 5G สาธารณะเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันโดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือแก่ผู้ใช้บริการ ในขณะที่ Private 5G ให้การเข้าถึงทรัพยากรส่วนตัวขององค์กรโดยเฉพาะภายใต้การควบคุมขององค์กร   Private 5G ทำงานอย่างไร? Private 5G ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนและสามารถจัดการได้ภายในองค์กร ในระบบคลาวด์…

Hype Cycle for APIs

Hype Cycle for APIs Gartner ตั้งข้อสังเกตว่า APIs เป็นแกนหลักของธุรกิจดิจิทัล และด้วยเหตุนี้จึงมีนวัตกรรมมากมายในผลิตภัณฑ์ API, แพลตฟอร์ม API และ API security ในรายงาน “Hype Cycle for APIs” Gartner ให้มุมมองอย่างละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้ม API ที่สำคัญที่สุด ได้แก่: การเติบโตของการใช้ API สำหรับ API ทั้งภายในและภายนอก ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย API ของคุณ — ทำให้ความปลอดภัยเป็นข้อกังวลหลักสำหรับ API programs เจาะลึกผลกระทบทางธุรกิจจากการใช้ API และคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง Hype Cycle for APIs 2022 Reportเกี่ยวกับ Neosec ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน WIT ได้ที่