การปรับปรุง Active Directory ให้ทันสมัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างไร

เนื่องด้วยด้วย Active Directory มีมากว่า 25 ปีแล้ว มีแนวโน้มที่จะสะสมผู้ใช้ที่มีการจัดสรรมากเกินไป กลุ่มความปลอดภัยที่ไม่จำเป็น Group Policy objects (GPO) ที่ล้าสมัย และอื่นๆ อีกมากมาย! AD objects ที่ไม่จำเป็นหรือกำหนดค่าไม่ถูกต้องเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ไม่หวังดีจากภายนอกและภัยคุกคามภายใน   ต่อไปนี้เป็น 6 วิธีในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม Active Directory ของคุณให้ทันสมัย ​​ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณได้อย่างมาก การเพิ่มประสิทธิภาพของ AD Forest และโครงสร้างโดเมน การปรับปรุง Active Directory ให้ทันสมัยจำเป็นต้องมีการออกแบบ Forest  และโครงสร้างโดเมนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย บ่อยครั้งที่องค์กรต่างๆ มี Forest  และโดเมนจำนวนมากจนทำให้การรักษาความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องยาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการสำคัญสองประการต่อไปนี้: Forest คือขอบเขตความปลอดภัย Domain คือขอบเขตการจัดการ ปรับหน่วยงานภายในองค์กรและนโยบายของกลุ่มให้เหมาะสม AD objects ในโดเมนมักจะถูกจัดกลุ่มเป็นหน่วยงานขององค์กร ซึ่งมักจะสะท้อนโครงสร้างขององค์กร ตัวอย่างเช่น โดเมนชิคาโกของคุณอาจมีหน่วยงานสำหรับแต่ละแผนกในสำนักงานนั้น: ฝ่ายขาย การตลาด ไอที…