Google เปิดตัวโครงการ Naptime สำหรับวิจัยช่องโหว่ของโซลูชัน AI

Google ได้พัฒนา Framework ใหม่ที่เรียกว่า Project Naptime ซึ่งระบุว่าช่วยให้ Large language model (LLM) ดำเนินการวิจัยช่องโหว่โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงแนวทางการตรวจพบแบบอัตโนมัติ   “สถาปัตยกรรม Naptime มีศูนย์กลางอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง AI agent และ Target codebase” นักวิจัยของ Google Project Zero Sergei Glazunov และ Mark Brand กล่าว “Agent ได้รับชุดเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบขั้นตอนการทำงานของนักวิจัยด้านความปลอดภัยโดยมนุษย์” ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการตั้งชื่อตามความจริงที่ว่ามันช่วยให้มนุษย์ที่ “งีบหลับเป็นประจำ” ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือในการวิจัยช่องโหว่และการวิเคราะห์ตัวแปรอัตโนมัติ   แนวทางนี้เป็นแกนหลักของแนวทางนี้ โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในด้านความเข้าใจโค้ดและความสามารถในการให้เหตุผลทั่วไปของ LLM ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถจำลองพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อต้องระบุและแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น เครื่องมือ Code Browser ที่ช่วยให้ AI agent สามารถนำทางผ่าน Target codebase เครื่องมือ Python เพื่อรันสคริปต์…