DevSecOps คืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย?

DevSecOps คืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย?   แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพพอในโลก DevOps ยุคใหม่ เมื่อการตรวจสอบความปลอดภัยทำงานแค่สิ้นสุดกระบวนการการส่งมอบซอฟต์แวร์ (ก่อนหรือหลังใช้บริการ) กระบวนการรวบรวมและแก้ไขช่องโหว่ที่ตามมาจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับนักพัฒนา การลดค่าใช้จ่ายลงทำให้ผลิตภัณฑ์ตกอยู่ในความเสี่ยง   ความกดดันด้านกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (OSS) ที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์จาก 3rd party อื่นๆ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบอาจทำให้เกิดช่องโหว่ใหม่ๆ ให้กับแอปพลิเคชันได้ ผู้โจมตีพยายามหาประโยชน์จากช่องโหว่ของส่วนประกอบเหล่านี้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคที่ใช้ซอฟต์แวร์ตกอยู่ในความเสี่ยง   ซอฟต์แวร์เป็นส่วนที่จะตกเป็นเป้าหมายสำหรับการโจมตีที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ สถิติที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้:   ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์มากกว่า 80% เกิดขึ้นผ่านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (OSS) และผลิตภัณฑ์จาก 3rd party การโจมตีซัพพลายเชนทางดิจิทัลเริ่มรุนแรง ซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น ภายในปี 2568 45% ขององค์กรจะประสบการโจมตีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (Gartner) ต้นทุนรวมของการโจมตีทางไซเบอร์ในซัพพลายเชนของซอฟต์แวร์ต่อธุรกิจจะเกิน 80.6 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลกภายในปี 2569 เพิ่มขึ้นจาก 45.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 (Juniper Research)   สภาพแวดล้อมของภัยคุกคามในปัจจุบัน…