5 ขั้นตอนสู่ Cyber Security

5 หัวข้อที่ควรพิจารณาเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุด วิธีเหล่านี้สามารถทำได้ง่าย และสามารถช่วยป้องกันเหตุร้ายเล็กๆ น้อยๆ และเหตุร้ายสำคัญได้ 1. ปกป้องข้อมูลของคุณ ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยบัญชีเพิ่มเติมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย และข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่านหรือใช้ PIN ในการป้องกัน  ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม รีเซ็ตเมื่อจำเป็น และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น  ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-factor authentication) เมื่อพร้อมใช้งาน นี่เป็นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งให้กับบัญชีของคุณโดยการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ 1. ปกป้องข้อมูลของคุณ ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยบัญชีเพิ่มเติมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย และข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณให้ปลอดภัยโดยใช้รหัสผ่านหรือใช้ PIN ในการป้องกัน  ใช้รหัสผ่านที่รัดกุม รีเซ็ตเมื่อจำเป็น และเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น  ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-factor authentication) เมื่อพร้อมใช้งาน นี่เป็นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งให้กับบัญชีของคุณโดยการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ 2. ป้องกันมัลแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) สามารถสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และข้อมูลขององค์กรได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยป้องกันการโจมตีของมัลแวร์ได้อย่างมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเปิดใช้งานอยู่ อัปเดตอยู่เสมอ และทำการสแกนระบบเป็นประจำ อย่าดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ และแอพ Third-party จากแหล่งที่ไม่รู้จัก…