แผนงานสำหรับการออกแบบโครงสร้างการป้องกันแบบ Zero Trust

แนวคิดของ Zero Trust มีมาตั้งแต่ปี 2009 เมื่อ Forrester Research ส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยได้เตือนองค์กรต่าง ๆ ว่าถึงเวลาที่ต้องยกเครื่องวิธีการแบบดั้งเดิมในการให้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างอิสระแก่ผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ผ่านขอบเขตของเครือข่าย แต่ควรตรวจสอบอุปกรณ์ ผู้ใช้ และโฟลว์เครือข่ายทั้งหมดก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบ ในปีต่อ ๆ มา ความเร่งด่วนในการนำแนวคิด Zero Trust มาใช้นั้นเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัย เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีพนักงานที่ต้องทำงานจากสถานที่ห่างไกลนอกขอบเขตของเครือข่ายเพิ่มขึ้น การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์มีความถี่และความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสที่ผู้โจมตีจะบุกรุกการป้องกันของคุณ และมีเพิ่มค่าใช้จ่ายทันทีที่ถูกโจมตี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการโจมตีด้านข้อมูลสูงถึง 9.44 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 347 ล้านบาท) ในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานต้นทุน Data Breach 2022 ของ IBM นอกจากนี้ การเติบโตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย เช่น อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงเครือข่ายโดยคู่ค้าและลูกค้า ได้รวมกันเพื่อขยายขอบเขตการโจมตีของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เครือข่ายและความปลอดภัยได้เร่งสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เป็น…