เซิร์ฟเวอร์ SSH กว่า 11 ล้านเครื่องเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ Terrapin

เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนักวิจัยด้านความปลอดภัยที่ Ruhr University Bochum ของเยอรมนีค้นพบช่องโหว่ในโปรโตคอลเครือข่ายการเข้ารหัส Secure Shell (SSH) ที่ช่วยให้ผู้โจมตีสามารถปรับลดระดับความปลอดภัยของการเชื่อมต่อที่ดำเนินการโดยโปรโตคอลได้   ช่องโหว่นี้เรียกว่า Terrapin (CVE-2023-48795, คะแนน CVSS 5.9) ซึ่งเป็นการโจมตีแบบตัดคำนำหน้า โดยแพ็กเก็ตที่เข้ารหัสบางส่วนที่จุดเริ่มต้นของช่อง SSH สามารถลบได้โดยที่ไคลเอ็นต์หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่สังเกตเห็น สิ่งนี้สามารถทำได้ในระหว่างกระบวนการ handshake ซึ่งมีการจัดการหมายเลขลำดับเมื่อสร้างการเชื่อมต่อ SSH และข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะถูกลบออก   ในการโจมตี Terrapin ผู้โจมตีจะต้องอยู่ใน adversary-in-the-middle position (เรียกย่อว่า AitM และรู้จักกันในชื่อ man-in-the-middle หรือ MitM) ที่เลเยอร์เครือข่ายเพื่อสกัดกั้นและแก้ไขการแลกเปลี่ยนการ handshake และการเชื่อมต่อจะต้องปลอดภัยด้วย ChaCha20-Poly1305 หรือ CBC ด้วย Encrypt-then-MAC   ขณะนี้การสแกนล่าสุดโดยแพลตฟอร์มตรวจสอบภัยคุกคามความปลอดภัย Shadowserver เตือนว่ามีเกือบ 11 ล้านที่ IP address เซิร์ฟเวอร์ SSH…