เรียนรู้กลยุทธ์การโจมตีล่าสุดของแรนซัมแวร์ในระยะต่างๆ และวิธีการบรรเทาผลกระทบ

เหยื่อแรนซัมแวร์พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ   แรนซัมแวร์ได้พัฒนาไปสู่องค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่นอกเหนือไปจากการยึดไฟล์หรือระบบเป็นตัวประกัน ผู้โจมตีกำลังปรับเปลี่ยนโดยใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อเพิ่มความเสียหายให้กับองค์กรของคุณให้ที่สูงสุด   รายงาน State of the Internet ฉบับใหม่ของเราจะตรวจสอบภาพรวมของแรนซัมแวร์ผ่านการวิเคราะห์เหยื่อที่โดนโจมตีผ่านรายงานซึ่งเผยแพร่โดยผู้โจมตีในไซต์ที่มีการรั่วไหล การค้นพบของเราประกอบด้วย: เหยื่อแรนซัมแวร์มีเพิ่มมากขึ้นกว่า 143% LockBit ครองตลาดแรนซัมแวร์ คิดเป็น 39% ขององค์กรที่ตกเป็นเหยื่อ การโจมตีภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิต กำลังแพร่ระบาด ส่งผลให้มีเหยื่อเพิ่มขึ้น 42% ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแรนซัมแวร์หลายกลุ่มมีแนวโน้มที่จะประสบกับการโจมตีครั้งต่อไปมากกว่าเกือบ 6 เท่าภายในสามเดือนแรกของการโจมตีครั้งแรก เรียนรู้กลยุทธ์การโจมตีล่าสุดของแรนซัมแวร์ในระยะต่างๆ และวิธีการบรรเทาผลกระทบ Download ebook “[State Of The Internet] Ransomware on the Move” Notice: JavaScript is required for this content. Akamai นำเสนอโซลูชัน Zero Trust Segmentation ที่ติดตั้งในระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่องค์กรใช้ ข้อดีคือสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Operating…