WIT Professional Services

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีในการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกและทีมงานบริการมืออาชีพที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ได้รับการรับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ  ทำให้เราสามารถให้การบริการระดับมืออาชีพได้อย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบวางระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การบริการฝึกอบรม และการบำรุงรักษา

 

ด้วยการบริการที่ครบวงจร เราจะช่วยคุณมั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ โดยเราจะช่วยดูแลตั้งแต่การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบเดิม การเปลี่ยนผ่านงานจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ การบริหารจัดการโครงการ และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง โดย WIT เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการ และสนับสนุนที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับสูงสุด

WIT Professional Services

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปีในการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลกและทีมงานบริการมืออาชีพที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่ได้รับการรับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ  ทำให้เราสามารถให้การบริการระดับมืออาชีพได้อย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบวางระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การบริการฝึกอบรม และการบำรุงรักษา

 

ด้วยการบริการที่ครบวงจร เราจะช่วยคุณมั่นใจได้ถึงความสำเร็จของโครงการ โดยเราจะช่วยดูแลตั้งแต่การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบเดิม การเปลี่ยนผ่านงานจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ การบริหารจัดการโครงการ และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง โดย WIT เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการ และสนับสนุนที่เป็นเลิศและมีมาตรฐานระดับสูงสุด

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาของ WIT เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณผ่านการให้คำปรึกษาทั้งด้านกลยุทธ และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ เราจะช่วยในการวางแผน คิดค้น และปรับปรุงระบบไอทีและโซลูชั่นทางธุรกิจของคุณ  พร้อมแนะนำเทคโนโลยี และบริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับระบบไอทีของคุณ โดยช่วยคุณพัฒนาแผนงานกลยุทธ์ด้านไอทีและการลงทุนให้สอดคล้องกับความสำคัญและความต้องการของธุรกิจ

เราจะทำงานร่วมกับคุณในการออกแบบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่ควบรวมรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบเดิมขององค์กร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างราบรื่นและมั่นใจในความคุ้มค่าในการลงทุนและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาของ WIT เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณผ่านการให้คำปรึกษาทั้งด้านกลยุทธ และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ เราจะช่วยในการวางแผน คิดค้น และปรับปรุงระบบไอทีและโซลูชั่นทางธุรกิจของคุณ  พร้อมแนะนำเทคโนโลยี และบริการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างนวัตกรรมและยกระดับระบบไอทีของคุณ โดยช่วยคุณพัฒนาแผนงานกลยุทธ์ด้านไอทีและการลงทุนให้สอดคล้องกับความสำคัญและความต้องการของธุรกิจ

เราจะทำงานร่วมกับคุณในการออกแบบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่ควบรวมรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบเดิมขององค์กร เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลอย่างราบรื่นและมั่นใจในความคุ้มค่าในการลงทุนและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

บริการติดตั้งระบบและบริหารจัดการโครงการ

บริการติดตั้งและวางระบบของ WIT ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะถูกติดตั้งอย่างมีคุณภาพ และนำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยการวางแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 

บริการบริหารจัดการโครงการของ WIT จะช่วยให้การดำเนินการสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่ครบวงจรตั้งแต่การประชุมเริ่มงานโครงการ การสำรวจ การเตรียมความพร้อมของระบบและสถานที่ การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์  การเชื่อมต่อกับระบบเดิม การทดสอบระบบ และการส่งมอบระบบ  โดยผู้จัดการโครงการของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละขั้นตอนของโครงการให้บรรลุการส่งมอบโครงการและบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการจะช่วยการกำกับดูแลการติดตั้งและการควบรวมระบบ รวมถึงการประสานงานกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในแต่ละส่วนร่วมกับพนักงานของลูกค้าและผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริการติดตั้งระบบและบริหารจัดการโครงการ

บริการติดตั้งและวางระบบของ WIT ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบของคุณจะถูกติดตั้งอย่างมีคุณภาพ และนำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยการวางแผนงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 

บริการบริหารจัดการโครงการของ WIT จะช่วยให้การดำเนินการสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการวางแผนและบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่ครบวงจรตั้งแต่การประชุมเริ่มงานโครงการ การสำรวจ การเตรียมความพร้อมของระบบและสถานที่ การติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์  การเชื่อมต่อกับระบบเดิม การทดสอบระบบ และการส่งมอบระบบ  โดยผู้จัดการโครงการของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละขั้นตอนของโครงการให้บรรลุการส่งมอบโครงการและบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการโครงการจะช่วยการกำกับดูแลการติดตั้งและการควบรวมระบบ รวมถึงการประสานงานกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในแต่ละส่วนร่วมกับพนักงานของลูกค้าและผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าของโครงการให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริการฝึกอบรม

ด้วยการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากบริษัทผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้ WIT ให้บริการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงบริการทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เช่น การเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการโครงการ การจัดหาระบบ การสนับสนุนด้านเทคนิค ตลอดจนถึงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ

 

WIT  เสนอการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้ความรู้ที่คุณต้องการในการใช้งานระบบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการฝึกอบรมของเราครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์  การฝึกอบรมผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ  การฝึกอบรมผู้ใช้งาน จนถึงการอัพเดทเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  ตัวเลือกการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ โดยมีช่องการฝึกอบรมที่หลายหลายทั้งการสอนในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการภาคปฏิบัติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมออนไลน์

บริการฝึกอบรม

ด้วยการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากบริษัทผู้ผลิตและพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้ WIT ให้บริการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงบริการทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เช่น การเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการโครงการ การจัดหาระบบ การสนับสนุนด้านเทคนิค ตลอดจนถึงการฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ

 

WIT  เสนอการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้ความรู้ที่คุณต้องการในการใช้งานระบบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการฝึกอบรมของเราครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์  การฝึกอบรมผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ  การฝึกอบรมผู้ใช้งาน จนถึงการอัพเดทเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์  ตัวเลือกการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ โดยมีช่องการฝึกอบรมที่หลายหลายทั้งการสอนในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการภาคปฏิบัติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมออนไลน์

บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ

WIT มีสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงใช้งานและการหยุดทำงานของระบบ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเพื่อมอบความอุ่นใจในการใช้งาน

การบริการที่หลากหลายของเรารวมถึงบริการเชิงรุกและเชิงป้องกันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการทั้งบริการในแง่การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาระบบ  รวมถึงการบริการแบบมีข้อกำหนดระดับในการให้บริการ (Service Level Agreement)  โดยเรามีระดับการบริการที่มีความยืดหยุ่น ทำให้คุณมีทางเลือกในการเลือกรูปแบบบริการที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

On Call Service:  เราให้บริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่ต้องการการบริการแบบสนับสนุนทางไกล

On Site Service: การบริการแบบซ่อมบำรุง และการบริการเชิงป้องกันเป็นการบริการที่ให้การบริการที่รวดเร็วถึงสถานที่ของลูกค้า โดยความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ SLA ของการบำรุงรักษานั้นสามารถปรับแต่งให้ตรงตามมาตรฐานการบริการที่คุณต้องการได้

Spare Parts to site service:  บริการอุปกรณ์สำรอง โดยเราจะจัดส่งอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานทดแทนอุปกรณ์ที่มีปัญหาตามระดับการให้บริการที่ตกลงกัน เพื่อการทำงานของระบบของที่คุณราบรื่น

Per Case Billing:  ตัวเลือกการสนับสนุนเป็นครั้งคราว โดยคิดค่าบริการในรูปแบบอัตราต่อชั่วโมงหรือในรูปแบบราคาเหมาจ่ายต่อกรณี

บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ

WIT มีสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงใช้งานและการหยุดทำงานของระบบ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเพื่อมอบความอุ่นใจในการใช้งาน

การบริการที่หลากหลายของเรารวมถึงบริการเชิงรุกและเชิงป้องกันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการทั้งบริการในแง่การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาระบบ  รวมถึงการบริการแบบมีข้อกำหนดระดับในการให้บริการ (Service Level Agreement)  โดยเรามีระดับการบริการที่มีความยืดหยุ่น ทำให้คุณมีทางเลือกในการเลือกรูปแบบบริการที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

On Call Service:  เราให้บริการผู้เชี่ยวชาญสำหรับการแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่ต้องการการบริการแบบสนับสนุนทางไกล

On Site Service: การบริการแบบซ่อมบำรุง และการบริการเชิงป้องกันเป็นการบริการที่ให้การบริการที่รวดเร็วถึงสถานที่ของลูกค้า โดยความถี่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ SLA ของการบำรุงรักษานั้นสามารถปรับแต่งให้ตรงตามมาตรฐานการบริการที่คุณต้องการได้

Spare Parts to site service:  บริการอุปกรณ์สำรอง โดยเราจะจัดส่งอุปกรณ์สำรองให้ใช้งานทดแทนอุปกรณ์ที่มีปัญหาตามระดับการให้บริการที่ตกลงกัน เพื่อการทำงานของระบบของที่คุณราบรื่น

Per Case Billing:  ตัวเลือกการสนับสนุนเป็นครั้งคราว โดยคิดค่าบริการในรูปแบบอัตราต่อชั่วโมงหรือในรูปแบบราคาเหมาจ่ายต่อกรณี