พันธมิตรของเรา

null

ประสบการณ์ดิจิตอลที่งดงามที่สุดในโลกจะไร้ค่าหากประสบการณ์นั้นไม่ตรงกับประสิทธิภาพที่ผู้ใช้ต้องการ โซลูชันประสิทธิภาพของเราช่วยให้ธุรกิจได้ส่งมอบประสบการณ์ดิจิตอลที่รวดเร็วและไร้ที่ติต่อผู้ใช้บนทุกอุปกรณ์ และได้ทุกที่

null

โซลูชันสำหรับบริหารจัดการ Privilege Account ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ Privilege Passwords, การทำ Least Privilege บนอุปกรณ์ปลายทางและเครื่องเซิร์ฟเวอร์, การบริหารจัดการ Privilege บนอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก และการบริหารจัดการ Privilege บน Virtual และ Cloud

null

Next-generation antivirus + endpoint detection and response (EDR) ที่ผสานรวมระหว่างเทคนิคการตรวจจับพฤติกรรมของภัยคุกคาม เข้าด้วยกันกับการวิเคราะห์บนระบบ Cloud แทนที่การใช้ Signature แบบดั้งเดิม เพื่อให้อุปกรณ์ Endpoint สามารถตรวจจับภัยคุกคามจากทั้งมัลแวร์ และนอกเหนือจากมัลแวร์

null

SIEM ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจจับ และติดตามเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นภัยคุกคามของระบบภายในองค์กร โดยระบบมีการใช้เทคโนโลยี User and Entity Behavior Analytic (UEBA) ที่สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลผลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User Behavior Analysis) รวมถึงการเข้าถึง รีซอร์สที่สำคัญขององค์กร (Entity)

null

โซลูชันสำหรับป้องกันระบบ IT จากภัยคุกคามแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ Infrastructure, Cloud, IoT และ OT รวมไปถึงนำเสนอ Adaptive Security Framework สำหรับรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

null

Next Generation Security platform ที่สามารถรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็น Ransomware, Malware, Trojans, Worms, Virus และภัยคุกคามอื่นๆ ไม่ให้โจมตีเน็ตเวิร์คขององค์กรได้ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ไอทีบริหารจัดการ (Managed) ได้จากส่วนกลาง และจัดการได้ถึงระดับ Application

null

ผู้นำ และพัฒนาในผลิตภัณฑ์ Wireless Access Point ที่โดดเด่นในเรื่องของเสาสัญญาณ (RF) ด้วยเทคโนโลยี BeamFlex+ และ ChannelFly เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน และได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีที่สุด

null

Edge to Edge Enterprise Security Platform
แพลตฟอร์มเดียวที่ช่วยในการป้องกัน ตรวจจับ ตอบสนอง และติดตามทรัพย์สินทั้งหลายของขององค์กร มองเห็นอุปกรณ์เครือข่ายที่มีการจัดการและไม่มีการจัดการทั้งหมด และควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นได้

null

ระบบติดตามประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชัน และฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ภายในหน้าจอเดียว