ร่วมงานกับเรา

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ รอท่านอยุ่ที่ World Information Technology (WIT) เรามุ่งมั่นให้ WITเป็นสถานที่ให้คุณสามารถใช้ความชื่นชอบในเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และได้ประสบการณ์กับการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย

เพื่อให้คุณสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย และซึมซับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป้าหมายของเราคือให้โอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ มีความมุ่งมั่นได้สร้างผลงาน ในสภาพการทำงานที่เป็นมิตร มุ่งเน้นผลลัพธ์ และส่งเสริมนวตกรรม

เหตุผลที่คุณอยากมาร่วมงานกับเราคือ

• โอกาสได้ทำงานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

• โอกาสได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

• โอกาสที่จะเติบโต และพัฒนาในสายอาชีพด้วยผลตอบแทนที่ดี

• การสนับสนุน แรงบันดาลใจ และมิตรภาพของเพื่อนร่วมงานชั้นยอด

• สถานที่เรียนรู้ พัฒนาทักษะคุณในหลายๆด้านรวมถึงโอกาสฝึกอบรมต่างประเทศ

โปรดศึกษาตำแหน่งงานที่เปิดรับข้างล่างผู้สมัครโปรดส่ง ประวัติการทำงานใบรับรองผลการศึกษา ภาพถ่ายปัจจุบัน และเงินเดือนที่ต้องการมาที่ อีเมล์ hr@wit.co.th

ร่วมงานกับเรา

โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ รอท่านอยุ่ที่ World Information Technology (WIT) เรามุ่งมั่นให้ WITเป็นสถานที่ให้คุณสามารถใช้ความชื่นชอบในเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และได้ประสบการณ์กับการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย

เพื่อให้คุณสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย และซึมซับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป้าหมายของเราคือให้โอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ มีความมุ่งมั่นได้สร้างผลงาน ในสภาพการทำงานที่เป็นมิตร มุ่งเน้นผลลัพธ์ และส่งเสริมนวตกรรม

เหตุผลที่คุณอยากมาร่วมงานกับเราคือ

• โอกาสได้ทำงานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

• โอกาสได้ทำงานกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

• โอกาสที่จะเติบโต และพัฒนาในสายอาชีพด้วยผลตอบแทนที่ดี

• การสนับสนุน แรงบันดาลใจ และมิตรภาพของเพื่อนร่วมงานชั้นยอด

• สถานที่เรียนรู้ พัฒนาทักษะคุณในหลายๆด้านรวมถึงโอกาสฝึกอบรมต่างประเทศ

โปรดศึกษาตำแหน่งงานที่เปิดรับข้างล่างผู้สมัครโปรดส่ง ประวัติการทำงานใบรับรองผลการศึกษา ภาพถ่ายปัจจุบัน และเงินเดือนที่ต้องการมาที่ อีเมล์ hr@wit.co.th