รางวัลและความสำเร็จ

ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นมาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำให้บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2018 และรางวัลต่างๆ จาก Partner อย่างต่อเนื่อง
คุณอัมพรรณ เตชะสมบูรณากิจ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 นั้น เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีม และช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไข และป้องกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด”

Solarwinds Authorized Partner 2019

Akamai Silver 2018

In recognition for achieving netalliance program compliance

HPE Aruba Gold Partner 2018

In recognition of outstanding performance

HPE Strategic Awards 2017

Aruba Elite Win Awards

Avaya Best Green Field Project 2017

Avaya Edge Sapphire 2017

Polycom Authorized Partner 2017

Avaya Top Video Partner Asean 2015

Avaya Top Supporter 2015

Avaya Gold Partner Asia Pacific 2013

Juniper Networks for BBL Deal

Avaya Thailand Significant Win of The Year 2012

Award for TISCO Bank – VDO Conference Project

Aruba An Authorized Aruba Networks Enterprise Solution Provider

Blue Coat Elite Partnet

Avaya Significant Win Award

Bangkok Hospital Project Fiscal Year 2001