ติดต่อเรา

โปรดกรอกแบบฟอร์ม แล้วเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุด

World Information Technology Co.,Ltd.

Head Office

Skulthai Surawong Tower, 19B Floor 141/24 Surawong Rd., Bangruk, Bangkok 10500

Tel : 662-237-3555 Fax : 662-236-2333

Branch

149/18 Surawong Rd., Soi Anglo Plaza, Bangruk, Bangkok 10500

Tel : +662-235-2960 Fax : +662-236-2333

Customer Service Call Center

+662-237-3555 ext. 211

Line Official Account

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่

อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 บี 141/24 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 02-237-3555 โทรสาร : 02-236-2333

สาขา

149/18 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 02-235-2960 โทรสาร : 02-236-2333

Customer Service Call Center

02-237-3555 ต่อ 211

แผนที่