ภาพรวม Service ของ Akamai ที่ทาง WIT ให้บริการ ซึ่งสามารถรองรับการทำงานและความต้องการของ User ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้