Enterprise Application Access

การเข้าถึงแอปพลิเคชันระดับองค์กรของ Akamai ผนวกกับโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์จะช่วยให้คุณส่งมอบแอปพลิเคชันและข้อมูลให้กับผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตเท่านั้น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการดาวน์โหลด Datasheet โปรดลงทะเบียนเพื่อ Download