ปรับขนาดการเข้าถึงระยะไกลโดย ไม่มี VPN ที่ช้าและเกะกะอีกต่อไป

ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กรได้อย่างทันที ในเวลาไม่กี่นาที คุณสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันและผู้ใช้ใหม่ผ่านพอร์ทัลเดียวได้เลย

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการเข้าถึงของระบบ
รับ-ส่งสัญญาณข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับผู้ใช้ อุปกรณ์ และอื่นๆ จากแพลตฟอร์มที่ชาญฉลาดที่สุด

ลดต้นทุน ความซับซ้อน และความเสี่ยง
ลดความซับซ้อนด้วยบริการที่จัดส่งบนคลาวด์ — ไม่ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกต่อไป

ลดต้นทุน ความซับซ้อน และความเสี่ยง
ลดความซับซ้อนด้วยบริการที่จัดส่งบนคลาวด์ — ไม่ต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์อีกต่อไป

Zero Trust Network Access with unmatched threat intelligence