Aruba 515 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 11ax หรือ WiFi 6 โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้น พร้อม Bluetooth 5 และ Zigbee เพื่อรองรับ IoT รองรับระบบการจัดการพลังงาน ด้วย AI ได้อย่างชาญฉลาด

 

จุดเด่นของ Aruba 515

• ถึงขีดสุดการรับส่ง ข้อมูล รวมสูงสุดได้ถึง 5.4Gbps
• สามารถทำงานได ้ ทั้งแบบที่มี Controller (Controller-Base) หรือแบบไม่มี Controller (Controllerless)
• รองรับจำนวนผู้ใช้งาน และประสิทธิภาพสูงขึ้น 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิม (11ac)

CONTROLLERLESS ARCHITECTURE

Aruba Instant เป็นโซลูชั่นในการบริหารจัดการ Wireless LAN โดยใช้ Instant Access Point (IAP) ชุดหนึ่งในการบริหารจัดการ Instant Access Point ที่เหลือทั้งหมดในองค์กรจากศูนย์กลาง โดย Instant Access Point ทั้งหมดสามารถทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องมี Wireless LAN Controller อีกต่อไป

เงื่อนไข:

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

** จำกัดจำนวน 3 แพคต่อหนึ่งบริษัทเท่านั้น

ต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?

หากคุณมีคำถาม? ส่งคำถามของคุณมาหาเรา และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

ฝ่ายขาย

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค

ต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือไม่?

หากคุณมีคำถาม? ส่งคำถามของคุณมาหาเรา และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า

ฝ่ายขาย

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค