ลดความเสี่ยงช่วย COVID-19 ด้วย Akamai EAA

“ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวก และมีมาตรฐาน”

เนื่องจากปัญหาเรื่องไวรัส COVID19 และ ค่าฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกลุ่มพนักงานออฟฟิศ เช่น ควรเลี่ยงการเดินทางมาทำงาน ลดการพบปะลูกค้า หรือการเข้าออฟฟิศ แต่ปัญหาคือ

 1. จะเข้าถึงข้อมูลภายใน (internal resources) หรือ โปรแกรมที่ใช้เฉพาะภายใน (Internal Application) ได้อย่างไร
 2. การลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนเช่น Remote Access หรือ Secure VPN จะต้องรออุปกรณ์มาติดตั้งกี่วัน (30 – 45 วัน)

ดังนั้นเพื่อช่วยต่อสู้กับสถานการณ์ให้ได้ดีที่สุด ทางบริษัท WIT ขอเสนอ Solution “Enterprise Application Access”

Competitive Advantage หรือ จุดเด่นคือ

 1. ไม่ต้องรอปุกรณ์ 30-45 วัน เพียงแค่ลูกค้ามี Virtual Machine ที่สามารถ Deploy EAA Connector ได้ (ใช้เป็น Gateway) สามารถติดตั้งและใช้งานได้ภายใน 8 ชั่วโมง
 2. การเข้าถึง Application ภายในหรือ Resource ภายใน สามารถจำกัดได้ในระดับแอพพลิเคชั่น ต่อกลุ่มบุคคล
 3. สามารถเชื่อมต่อกับ Active Director (AD) ขององค์กรได้โดยไม่ต้องติดตั้ง Software Agent ที่ AD
 4. รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser ที่ Support HTML5 (มีทั้ง Mode ติดตั้ง Agent และไม่ต้องติดตั้ง Agent ที่อุปกรณ์ของผู้ใช้งาน)

นอกจากนี้มี Benefit อื่นๆ ดังนี้

 1. กันผู้ใช้งานออกจากระบบเครือข่ายขององค์กร (LAN) เพราะเป็นการเชื่อมต่อระดับแอพพลิเคชั่น
 2. ใช้ช่องทางมาตรฐาน (TCP port 443: ไม่ต้องเปิด Port Firewall เพิ่ม) ไม่เพิ่มความเสี่ยงจากการใช้งานแอพพลิเคชั่นให้กับองค์กร
 3. ใช้งานผ่าน Web Browser ส่วน Client Software เป็นทางเลือก (Optional)
 4. ควบคุมการเข้าถึง Internal Resource ได้ในระดับ Application
 5. มีระบบ Multi-factor Authentication เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน (Email, SMS, TOTP, Duo)
 6. รองรับการทำ Single Sign-on กับแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 7. ระบบเก็บ Log การใช้งาน
 8. มาพร้อมกับฟังก์ชั่น Load Balancing ให้กับแอพพลิเคชั่น

สนใจข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมติดต่อ

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

โทร : 02-237-3555 ต่อ 142 Email : marketing@wit.co.th