ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Starbucks มูลค่า 300 บาท คุณอดิศักดิ์ วงศ์จันลา คุณวศิน สิงห์สมบัติ คุณประเดิมชัย มอญถนอม คุณSunthorn Wattanathaworn คุณWorrawut Umtate รบกวนผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลมาที่ Email : phuchit@wit.co.th